top of page

PTOSPLASTIK

Hängande bröst är ett relativt vanligt problem, som med ett kirurgiskt ingrepp går att åtgärda.Man använder sig då av så kallad nyckelhålskirurgi, där hud avlägsnas för att sedan sys ihop i en uppstramande åtgärd.

Operationen utförs i narkos. Före operationen sker en uppteckning av de planerade snitten. Du har möjlighet att diskutera med doktorn hur den slutliga formen av brösten blir. Vid operationen avlägsnas ett hudöverskott samtidigt som bröstvårtan flyttas upp till en normal placering. Därefter sys hudkanterna mot varandra och ärret kommer att ligga runt bröstvårtan och lodrätt ned mot vecket under bröstet. det är vanligt att också lägga snitt under bröstet och ärret får då formen av ett ankare.

Ärren är oftast inte särskilt framträdande, men efter tre till fyra månader kan de bli röda och irriterade. Detta är dock en naturlig period i läkningsprocessen och efter ytterligare någon månad bleknar ärren och förbättras successivt. Tejpning av ärren har visat sig påskynda läkningsprocessen. Känseln i bröstvårtorna blir ofta nedsatt, speciellt i början, men kommer så småningom tillbaka. Efter ca ett år är känseln i det närmaste normal. En viss nedsatt erogen känsel får man tyvärr alltid räkna med. Brösten kommer att förändras i samband med eventuell graviditet.

ptosplastik
bottom of page