top of page

LIPOSKULPTUR/FETTSUGNING

Liposkulptur innebär att fett avlägsnas genom fettsugning på områden med lokaliserade fettansamlingar. Vanliga områden som kan behandlas är utsidan av låren sk. ridbyxlår, magen, höfterna, hakan mm. Du bör inte vara kraftigt överviktig då resultatet då ofta inte blir tillfredsställande.

Före operationen markeras områdena upp som ska behandlas. Man gör ett antal små snitt som endast är 3-4 mm breda genom vilka man suger ut fettet. Operationen utförs i narkos och lokalbedövning blandat med saltlösning. Mindre områden kan fettsugas i lokalbedövning och kräver inte narkos.

Efter ingreppet är det viktigt att bära någon form av kompression. Viktigt är att kompressionsplagget täcker hela området och sitter stadigt. Vi rekommenderar att du köper speciellt anpassade kompressionsplagg. Dessa kan köpas på kliniken i samband med din operation.

Efter operationen börjar området att svullna och blåmärken visar sig och på tredje - femte dagen är det som mest svullet, därefter börjar svullnaden att lägga sig. Efter ca 10-14 dagar försvinner blåmärkena. Svullnaden sitter kvar i en dryg månad för att tillfälligt då och då komma tillbaka i upp till 6 - 8 månader efter ingreppet.

Någon tid efter ingreppet börjar området att kännas hårt, knöligt och oregelbundet. Stramning och stickning uppstår också i detta skede. Det här är normalt och visar att läkningsprocessen fungerar bra. Stramningarna försvinner inom några månader medan hård- och knöligheterna kan sitta kvar i upp till ett drygt år. Efter ingreppet blir alltid känseln nedsatt men den kommer successivt tillbaka. För att påskynda läkningsförloppet bör området masseras.

De första 10 - 14 dagarna efter operationen kommer du på grund av svullnad inte märka någon vikt- eller volymminskning. Tidigast efter 6 månader går det att bedöma resultatet. För ett lyckat framtida resultat är det viktigt att hålla vikten.

 

Liposculptur/ Fettsugning med RF

Vid fettsugningar är det aldrig någon garanti att huden drar i hop sig efteråt. Man kan förbättra hudkontraktionen med hjälp av en metod som kallas Bodytite och som använder radiofrekvensvågor för att värma upp bindväv och hud. Uppvärmningen medför en viss hudstramning och förbättrar resultatet. Metoden kan också användas för stramning av ansiktshud och kallas då Facetite. Vid behandling av celluliter sk. apelsinhud så benämns metoden Cellutite. Man skall dock vara medveten om att det är en begränsning på vilka resultat som kan uppnås. 

liposkulptur
TiteFX

Huden kan också stramas med hjälp av en metod som inte är invasiv dvs. den utförs på hudytan. Metoden heter TiteFX och innebär att huden värms upp och fettceller slås sönder med hjälp av radifrekvensvågor. En viss fettreduktion kan uppnås också. Se filmen.

bottom of page