top of page

BRÖSTREDUKTION

 

Stora bröst är ett relativt vanligt problem, som med kirurgiskt ingrepp går att åtgärda. Hud, fett och körtelvävnad avlägsnas, så att en förminskning och uppstramning erhålls.

Operationen utförs i narkos. Före operationen sker en uppmarkering av de planerade snitten. Du har viss möjlighet till att diskutera med doktorn hur den slutliga formen av brösten blir. Vid operationen avlägsnas ett hud, fett och körtelöverskott, samtidigt som bröstvårtan flyttas upp till en normal placering. Därefter sys hudkanterna mot varandra och ärret får formen av ett upp och nedvänt T. Ibland kan man undvika det nedre snittet i bröstvecket.

Operationen ger ärr som är lokaliserade runt bröstvårtorna, i vecken under brösten, samt vertikalt ner från bröstvårtorna till de nedre ärren. Ärren är inte särskilt framträdande, men efter tre till fyra månader kan de bli röda och irriterade. Detta är dock en naturlig period i läkningsprocessen och efter ytterligare någon månad bleknar ärren och förbättras successivt. Tejpning av ärren har visat sig påskynda och förbättra läkningsprocessen.

Känseln i bröstvårtorna blir ofta nedsatt, speciellt i början, men kommer så småningom tillbaka. Efter ca ett år är känseln i det närmaste normal. En viss nedsatt erogen känsel får man tyvärr alltid räkna med. Brösten kommer att förändras i samband med eventuell graviditet.

brostreduktion
bottom of page