top of page

ÅDERNÄT/KÄRLNYSTAN


Små kärl på benen sk. kärlspindlar eller ådernät kan behandlas med injektionsbehandling. Man sprutar då in en vätska som gör att de små blodkärlen täpps till. Denna behandling kallas sclerosering. 

ådernat karlnystan
bottom of page